PHIẾU XIN Ý KIẾN
Để có căn cứ thực hiện lộ trình phát triển thành cơ quan báo chí chủ lực, hiện đại, đa phương tiện từ sau năm 2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng đề nghị quý ông/bà, anh/chị, độc giả của Báo trả lời các câu hỏi được nêu dưới đây.
(Mỗi câu hỏi có kèm theo các phương án trả lời khác nhau, phương án nào phù hợp với suy nghĩ của mình, ông/bà, anh/chị, độc giả hãy đánh dấu  vào ô bên cạnh).
Xin trân trọng cảm ơn!

Câu 1. Quý ông/bà, anh/chị, độc giả thường truy cập Internet bằng những phương tiện nào dưới đây?

1.
2.
3.
4.
5.

Câu 2. Quý ông/bà, anh/chị, độc giả đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để phục vụ những mục đích nào dưới đây?

1.
2.
3.

Câu 3. Vì sao quý ông/bà, anh/chị, độc giả thích đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Câu 4. Vì sao quý ông/bà, anh/chị, độc giả không thích đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Câu 5. Quý ông/bà, anh/chị, độc giả đánh giá như thế nào về hiệu quả tuyên truyền các nội dung dưới đây của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Câu 6. Quý ông/bà, anh/chị, độc giả đánh giá như thế nào về chất lượng tuyên truyền, thông tin của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Câu 7. Theo Quý ông/bà, anh/chị, độc giả, để góp phần định hướng thông tin trên mạng Internet, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần tăng cường cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Câu 8. Theo Quý ông/bà, anh/chị, độc giả, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần tăng cường những thể loại báo chí nào dưới đây?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Câu 9. Để nâng cao hiệu quả, góp phần chi phối, định hướng thông thông, theo Quý ông/bà, anh/chị, độc giả, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần tăng các hình thức hoạt động nào dưới đây?

1.
2.
3.
4.
5.

Câu 10. Theo Quý ông/bà, anh/chị, độc giả, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển, ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ nào dưới đây?

1. (Là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức thể hiện những thông tin phức tạp một cách nhanh và rõ ràng)
2. (Siêu tác phẩm báo chí, tích hợp đa phương tiện: chữ, hình ảnh, đoạn phim, ảnh động, đồ họa tương tác,... theo phong cách mới, sinh động)
3. (Là hình thức sản phẩm báo chí với các bài viết dài và dung lượng nội dung lớn)
4. (Các bài báo điện tử được thiết kế theo phong cách tạp chí)
5. (Mỗi công dân cũng có thể trở thành một nhà báo, dễ dàng tương tác, trao đổi, cung cấp thông tin với tòa soạn Báo)
6.

Câu 11. Theo Quý ông/bà, anh/chị, độc giả, trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cần đẩy mạnh, tăng cường xây dựng mạng lưới cộng tác viên theo hướng nào dưới đây?

1.
2.
3.
4.
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập